Leefmilieu

Ruimtelijke Ordening

N-VA streeft naar het behoud van het typische karakter van de vijf diverse dorpskernen. In geen geval zal de plaatselijke N-VA de dreigende verstedelijking vanuit Brugge (helpen) goedkeuren. Integendeel, N-VA zal blijven ijveren voor het behoud van de open ruimte en haar bosrijke gebieden. N-VA zal streven naar een goed evenwicht tussen woongebieden, agrarische en economische ruimten, recreatie- en natuurlandschappelijke elementen.

Huisvesting

N-VA Zedelgem wil voor elke inwoner een gezonde huisvesting. Voor een aanzienlijke groep inwoners is en wordt wonen langzaam maar zeker onbetaalbaar. Het is de taak van het gemeentebestuur om de aangroei van deze groep af te remmen, zelfs terug te dringen. Aangeboden opportuniteiten moeten ernstig worden genomen: denk hierbij aan het sputterende BPA-dossier aan de spoorweg (Autobaan-Heidelbergstraat) in Loppem, waar de betrokken eigenaars nochtans daadwerkelijk positief meewerken om woningen te realiseren.

Kleine inspanningen ... grote tevredenheid

Zoveel kleine probleempjes, zoveel kleine ongemakken en evenveel onopgeloste vragen leiden vandaag tot zoveel opgehoopte frustraties bij de Zedelgemse inwoner... N-VA verbindt er zich toe om alle terechte opmerkingen ter harte te nemen. Hierbij denken we aan ter beschikking stellen van strooizout, controle op en indijken van lawaaihinder, het gebrek aan openbaar toiletten in de dorpskernen, het in vraag stellen van sommige “blauwe zones”, synchroniseren van wegenwerken, duidelijke aangeven van wegomleidingen, administratieve rompslomp ...

Nieuws over dit onderwerp