collega's werken in magazijn met vorklift

Economie & ondernemen

N-VA streeft naar een leefbare en welvarende leefomgeving, voor iedere inwoner, waar lokale economie en ondernemen bijdraagt tot welvaart en sociale samenhang.

Het huidige beleid kenmerkt zich door oppervlakkigheid en duidelijk gebrek aan visie.

Een beperkt aanbod van onvolledige en onduidelijke informatie wordt via het digitaal loket aangeboden.

Als N-VA Zedelgem evalueren we het huidige beleid dan ook als één van de allerzwakste, meer nog, er is de voorbije vijf jaar niets gebeurd op vlak van positieve ondersteuning en/of uitbreiding van de lokale economie en ondernemerschap. Dat betreuren wij ten zeerste, maar wij hebben echter wel een duidelijke visie op wat er dient te gebeuren!

Onze concrete voorstellen en concrete aanpak:

  • Het oprichten van een ‘adviesraad ondernemen’ – een platform waarin alle betrokken partijen, organisaties, individuele ondernemers en onze land- en tuinbouwondernemers vertegenwoordigd zijn.
  • Een degelijke schepen die continu zorg draagt voor een positief economisch en ondernemingsklimaat op onze gemeente, met een blijvende dialoog tussen de inwoners en de adviesraad, om zo tot een leefbaar en duurzaam samenwerken te komen.
  • De kerngebieden invullen voor industrie met een duidelijk belang van en voor de leefbaarheid ervan!
  • Als actieve en ondernemende gemeente een ondernemingsbeurs inrichten. Een beurs tijdens dewelke alle mogelijke ondernemingen zichzelf, hun diensten, producten en vacatures kunnen voorstellen.
  • Bedrijvencentrum – moduleerbaar!
  • Betonstop – groen
  • Vervuilende industrie beperken
  • Aanpak van leegstaande winkelpanden. Pop-ups, startups of andere. Een voltijdse ambtenaar “lokale economie” is nodig.
  • Marktdag voor iedereen die als ondernemer/tuinder/landbouwer actief is op de gemeente.

Als het om duurzame economie en ruimte betrokkenheid gaat zijn onze land- en tuinbouwondernemers zeer belangrijke partners. 
Deze ondernemers gaan we actief betrekken in de diverse onderdelen van ons ondernemersbeleid, ook zij zullen vertegenwoordigd zijn in de nog op te richten ondernemersadviesraad. 
Naast het ondersteunen van de korte keten (van producent naar consument) betrekken we onze landbouwers en tuinders in het ruimtelijk- en milieubeleid, door bijzondere aandacht te besteden voor waterbeheer (waterbekkens) en het streven naar toegankelijke landbouwgronden.

Nieuws over dit onderwerp