handen op elkaar

Sociaal beleid

Voor N-VA Zedelgem  is het een prioriteit om een evenwichtig en betaalbaar sociaal beleid te voeren.

Centraal staan hierbij de blijvende opvolging van een totale goede en kwaliteitsvolle werking, inclusief de aangeboden private zorg en diensten.

Het is de taak van de gemeentelijke overheid om zorg te dragen voor ALLE inwoners.

Ook hier stellen we spijtig genoeg vast dat het gevoerde beleid ernstig tekort heeft geschoten en heel wat kansen heeft laten liggen.

Om er maar enkele op te noemen:

  • Site Develter waar vele honderdduizenden euro’s aan studiegelden werden uitgegeven zonder enig resultaat. Het zou al enkele jaren terug gestart zijn maar het aangekondigde project kan niet gerealiseerd worden. De sloop is uitgevoerd om de sloopvergunning niet te laten vervallen!
  • De aangekondigde zorg op de site Maartenshove, 12 jaar verkondigd, nu afgebroken…

Wij hebben dit aangeklaagd en stellen de volgende aanpak voor:

De gemaakte studiekosten alsnog laten renderen om tot een gedragen en betaalbare oplossing te komen, die alle inwoners een correcte oplossing biedt, en hierin als lokale overheid ten volle de verantwoordelijkheid nemen.

Als N-VA Zedelgem kiezen we resoluut voor een andere aanpak en een correcte opmaak van visie en beleidsplan, wat op vandaag bij de huidige meerderheid volledig ontbrak en ontbreekt!

N-VA Zedelgem staat eenduidig en zonder toegeving voor een samenhangend en sterk sociaal beleid voor al haar inwoners, zonder onderscheid noch voorkeur!

Een warme gemeenschap, een plek voor iedereen

We maken van onze gemeente een plek waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking – zich thuis kunnen voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn plichten vervult, maar ook rechten kent is een belangrijke voorwaarde!

N-VA Zedelgem vindt dat de speelpleinwerking moet terugkomen naar de verschillende woonkernen!

ANDERSVALIDEN

Personen met een beperking vragen niet om een ‘apart’ beleid. De N-VA kiest daarom voor een inclusief beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een handicap een evidentie is binnen elk beleidsdomein. Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle gemeentelijke voorzieningen. Daarom streven we als N-VA integrale toegankelijkheid na.

STRIJD TEGEN VEREENZAMING EN SOCIAAL ISOLEMENT

Voor de N-VA moeten onze woonzorgcentra betaalbaar en toegankelijk zijn, maar ook een plek waar ouderen zich thuis en geborgen voelen. Dit houdt in dat ouderen bij voorkeur residentiële zorg in de buurt kunnen vinden. De gebouwen zijn ingebed in ons sociaal weefsel en zijn bij flexibel inzetbaar zodat ze gemakkelijk voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

We zetten in op een leeftijdsvriendelijke omgeving door o.a. zitbanken voor senioren te voorzien.

Begeleiding naar werk als beste garantie tegen armoede.

VERMINDEREN VAN NIET-OPNAME VAN SOCIALE RECHTEN/DIENSTVERLENING

Niet iedereen vindt de weg naar gepaste dienstverlening en ontvangt bijgevolg niet altijd de hulp waarop hij recht heeft. Om dit te voorkomen werken we aan administratieve vereenvoudiging en informeren we proactief.

Waar mogelijk proberen we de rechten van cliënten te verkennen en deze zoveel mogelijk automatisch toe te kennen.

Recht op een waardig levenseinde – recht op info!

Het nieuwe gemeentehuis wordt het huis van de Zillegemnaere!