Ernstige vragen bij het overstromen van de Plaatsebeek

Op 3 december 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

In verband met de overstroming van de Plaatsebeek heeft onze fractieleidster Laurence Lambert volgende vraag ingediend bij de gemeenteraad.

Graag hadden wij op de volgende gemeenteraad meer uitleg gekregen vanuit het schepencollege omtrent de aanhoudende problemen met de Plaatsebeek. Deze trad woensdag laatstleden opnieuw buiten haar oevers, dit desondanks het bufferbekken van 50.000 kubieke meter.

Het is duidelijk dat het bufferbekken aan het Molenstraatje niet volstaat om de wijken te vrijwaren van overstromingen. Het water stond in de straat en de riolen zitten boordevol. Bij sommige bewoners is het zelfs niet meer mogelijk om het toilet door te spoelen!
Het is dan ook niet meer dan logisch dat de bewoners het nut van het bekken helemaal niet inzien.

Graag hadden wij dus gehoord hoe het schepencollege deze problematiek zal aanpakken.

Alvast bedankt,
Laurence Lambert

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is