notitieblok

Gezondheid en veiligheid

Voor N-VA Zedelgem zijn gezondheid & veiligheid blijvende belangrijke pijlers van het gemeentelijk beleid. Alle inwoners van onze gemeente hebben het recht om in een gezonde en veilige gemeente te wonen.

Voor N-VA Zedelgem is dit een vanzelfsprekendheid.  We zullen er dan ook alles aan doen om iedere inwoner (van klein tot groot) een blijvende gezonde en veilige leefomgeving aan te bieden, met aandacht voor de meest kwetsbaren!

Er komt een betere samenwerking tussen gemeente en Provinciaal Opleidingscentrum.

Gezondheid

Er is al een aanzet om van Zedelgem een ‘Gezonde Gemeente’ te maken. Het Charter ‘Gezonde Gemeente’ werd ondertekend maar bleef tot op heden grotendeels dode letter; er dient nog heel wat te gebeuren. We zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Heel wat ongevallen of ziektetoestanden kunnen voorkomen of verminderd worden. Zedelgem wordt omringd door autosnelwegen (E40 & E403), een belangrijke bron van fijn stof en geluidsoverlast waar geluidschermen zeker het positief verschil kunnen maken voor de omwoners.

Inspanningen inzake preventie dienen gestimuleerd te worden. Welzijnsvoorzieningen en betere preventie door informatie en opleidingen in de lokale dienstencentra dienen verder uitgebreid te worden. Een gezondheids- en welzijnsraad zorgt voor een betere betrokkenheid en samenwerking van geïnteresseerde burgers, professionele zorgverstrekkers en bestuur. Overlast en criminaliteit door alcohol of drugs worden preventief aangepakt. We zorgen voor een meer gezonde publieke ruimte (onderhouden speelpleintjes, hondenlosloopzone, toegankelijke bossen …).

In de voorbije legislatuur heeft N-VA-Zedelgem in belangrijke mate bijgedragen tot meer hartveiligheid. In de eerste plaats hebben we er alles aan gedaan om AED’s (automatische hartdefibrilatoren) te krijgen in iedere woonkern en zelf een toestel gekocht en geschonken aan de Zedelgemse gemeenschap. Hiermee zijn er al mensen gered. Er zijn nog bijkomende toestellen nodig. Iedere inwoner moet ook de kans krijgen om gratis in de eigen woonkern een initiatiecursus reanimatie en gebruik AED te volgen. Zedelgem moet een hartveilige gemeente worden.

Er komt een ruimere ondersteuning van 4de MUG-helikopter zodat deze niet verdwijnt. Voor uw veiligheid bieden we herhaalde malen persoonlijk beveiligingsmateriaal tegen groepstarieven/gunsttarieven. Een wettelijke verplichting vanaf begin 2020!

Algemene veiligheid

We zorgen voor een veiliger buurt door meer zichtbare en wijkgerichte politiezorg.

Het gebruik van camera’s zowel op gebied van inbraakpreventie, voor het opsporen van wagens die niet in orde zijn (gestolen, zonder verzekering, …), overdreven snelheid in risicozones dient te worden gestimuleerd. Moderne technologieën en digitalisatie (drones, slimme camera’s, iPolice, ...) zorgen voor een meer efficiënte politiewerking.

Er dient nog meer ingezet te worden op de beveiliging van de woningen. Iedereen moet recht hebben op advies door een inbraakpreventieadviseur. Iedere privéwoning dient per legislatuur in aanmerking te komen voor een inbraakpreventiepremie. De werking van buurtinformatienetwerken dient versterkt en uitgebreid. De mogelijkheden van police-on-web (registratie alarm, vakantietoezicht, aangifte diefstallen, beschadiging en graffiti) worden gepromoot.

Er is een betere samenwerking tussen gemeente en het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) nodig.

Een brandweervoorpost, onder gebracht in het lokaal provinciaal opleidingscentrum aan de Diksmuidse Heirweg, met medische ondersteuning is dan ook voor onze gemeente, geen luxe maar eerder een noodzaak. Naast het onmiddellijk functionele zijn er eveneens mogelijkheden om een eigen brandweerjeugd uit te bouwen, om zo zich van jongs af aan positief in te zetten voor mens en dier.

Via groepsaankoop zorgt de gemeente voor goede en betaalbare brandmelders en de mogelijkheid om AED’s aan te kopen.

Openbare verlichting op een slimme wijze aansturen met oog voor veiligheid en het veiligheidsgevoel voor inwoner en weggebruiker.