Veiligheid

Zedelgem heeft met de E40 en de E403 een heel specifieke geografische ligging, die niet alleen voor de inwoners positieve kansen biedt; voor criminelen zijn beide autosnelwegen supersnelle vluchtwegen. Hier heeft het gemeentebestuur een uitgelezen opportuniteit om ter hoogte van de in- en uitritten technische middelen te installeren, waardoor de veiligheid voor de inwoners moet toenemen. N-VA zal hier haar verantwoordelijkheid nemen en haar burgers helpen beschermen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten

Gemeenschapsleven ontstaat waar mensen elkaar kennen, een actief verenigingsleven, een gezond ondernemingsklimaat, ... Het lokale bestuur moet zorgen voor het openbaar domein, voor orde en veiligheid, voor mobiliteit, samen met de burgers zelf, samen een hechte en open gemeenschap maken. Hinderlijk gebruik van de openbare ruimte (vandalisme, drugsmisbruik, geweld) moet aangepakt worden. Onveilige wegsituaties moeten sneller opgelost worden, snelheidsbeperkingen daar waar nodig, niet te pas en te onpas en verbalisatie indien nodig. Zo willen wij dat er geluidsschermen komen aan de Loppemse kant van de E-40 en er dus minder geluidshinder en stof is en dat het hinderlijke parkeerprobleem van de grote trucks door de afwezigheid van een beveiligde parking met basisvoorzieningen zoals toilet en douche, eindelijk opgelost wordt.

Nieuws over dit onderwerp