Sport

Verenigingsleven

Het verenigingsleven (sport, cultuur, jeugd, senioren...) heeft een sterke sociale impact op het maatschappelijke weefsel. Zij verdienen van het gemeentebestuur de nodige ondersteuning op financieel, logistiek en publicitair vlak. Hierbij dienen subsidiereglementen aan de huidige tijd en noden worden aangepast: betoelaging van de actieve vrijetijdsbeoefening verdient voorrang. De verenigingen mogen bij o.a. subsidieaanvragen niet betutteld worden en het kan niet de bedoeling zijn dat het gemeentebestuur de taak van het verenigingsleven als organisator overneemt. Het verenigingsleven verwacht van de overheid veeleer gepaste stimuli. N-VA zal hier haar rol ten volle spelen: gratis zaalgebruik en een gratis activiteitenkalender voor het gehele verenigingsleven moet kunnen. Hierdoor wordt aan de rechtmatige publiciteit voor de Zedelgemse organisaties tegemoet gekomen.