kinderhand

Ontwikkelingssamenwerking

N-VA Zedelgem heeft een lange traditie waarbij het projecten van internationalisering, met een duidelijke sociaal maatschappelijke inslag ondersteunt.

Met de uitreiking van de jaarlijkse Ratte Vinckeprijs wordt een persoon en/of vereniging verkozen die Zedelgem als gemeente weet uit te dragen en daarbij een belangrijk maatschappelijk en sociaal engagement weet te bewerkstelligen.

N-VA Zedelgem vindt dan ook dat het gemeentebestuur er dient over te waken en ervoor te zorgen dat er een goede werking van de Noord-Zuid-raad en van de werkgroepen mogelijk is. Dit dient vooral op basis van een echte dialoog tussen het gemeentebestuur en de Noord-Zuid adviesraad te gebeuren. Daarenboven dienen de gekozen projecten objectief, transparant en efficiënt te zijn. Het gemeentebestuur dient dan ook deze projecten degelijk te ondersteunen en dit zowel financieel als administratief. De keuzecriteria voor deze projecten dienen eveneens in overleg met de Noord-Zuid adviesraad en experten duidelijk te worden vastgelegd.

Het is eveneens van het allergrootste belang dat het gemeentebestuur communiceert en toelicht aan de bevolking welke projecten er werden gekozen en wat de resultaten zijn.

N-VA Zedelgem wenst een duidelijke Fair Trade gemeente te worden. Als we de titel Fair Trade ernstig nemen dient dit duidelijk verwoord te worden in het handelen als gemeentebestuur.

Vandaag voldoet onze gemeente niet aan de voorwaarden om een Fair Trade gemeente te zijn. Van de zes voorwaarden, zijn momenteel enkel de drie externe voorwaarden bereikt, deze waaraan de onze gemeente dient te voldoen niet! N-VA Zedelgem stelt het als één van haar dringende taken om zo snel mogelijk aan de voorwaarden te voldoen en zich zo duidelijk als Fair Trade gemeente te profileren.

Speerpunten:

  • Zorgen voor een goede werking van de Noord-Zuid-adviesraad door betere begeleiding en dialoog met deze adviesraad en haar verschillende werkgroepen.
  • De erkende projecten krijgen op bepaalde evenementen voorrang op niet erkende projecten en/of externe organisaties, als de gemeente iets organiseert. Zo worden ook verschillende doelgroepen bereikt die je anders niet kan bereiken.
  • Betere communicatie naar de Zedelgemse burger
  • Zedelgem wordt een Fair Trade gemeente