leerlingen in de klas

Onderwijs

“Een sterk lokaal onderwijs.”

“Kiezen voor mensen en niet voor structuren!”

De school is voor N-VA Zedelgem de sociale motor en cruciaal voor de op- en uitbouw van het sociaal weefsel en het vormen tot actief burgerschap.

Vandaar dat wij dan ook vanuit onze visie het de taak zien van een gemeentelijke overheid om naast het ondersteunen van de schoolwerking en het aanbieden van flankerende ondersteuning, ook de vrijheid en keuze van onderwijs centraal te stellen!

Als politieke beweging kiezen we resoluut voor een sterk lokaal onderwijs, met aandacht voor de eigenheid en noden van alle leerlingen en de capaciteiten van de scholen op ons grondgebied. We zien het eveneens als onze opdracht om een duidelijk gemeentelijk onderwijsbeleid te voeren, met een blijvend oog voor de keuzevrijheid en aanbod op onze gemeente.

Wij kiezen en gaan dan ook resoluut voor TOPONDERWIJS in het hart van de woonkernen van onze gemeente en dit door het creëren van een multi-inzetbare school.

Scholen op maat van de groep met lokale inspraak en met respect voor leerkrachten staan voor ons eveneens centraal. Opvoeding is een opdracht voor iedereen; met verantwoordelijkheid voor iedereen!

Als gemeentelijke overheid zien wij het ook onze taak om scholen en ondernemingen samen te brengen. We doen dit door scholen te ondersteunen in het zoeken naar stageplaatsen. Hier gaan we een degelijk uitgebouwd platform aanbieden, in samenspraak en overleg met alle betrokken partijen, zodat leerlingen en ondernemers gericht kunnen zoeken en samenwerken!

We zorgen voor een veilige schoolomgeving.