touwtrekkende jeugd

Jeugd

Voor N-VA Zedelgem is de jeugd zeer belangrijk.

Dat de slogan “de jeugd is onze toekomst” geen inhoudsloze bewering mag zijn, willen wij dan ook duidelijk stellen door een herwaardering van de jeugdadviesraad.

Deze adviesraad dient, net als trouwens de vele andere, steeds correct en duidelijk vooraf betrokken te worden in het beleid, als een volwaardige gesprekspartner en medeparticipant in het beleid!

N-VA pleit voor betaalbare initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking in de verschillende woonkernen. We pleiten voor een uitgebreid aanbod van cursussen eventueel geïntegreerd in de speelpleinwerking.

Kinderen uit verschillende scholen moeten vervoer hebben naar de speelpleinwerking op woensdag.

We pleiten ook voor investeringen in de buurtspeelpleintjes die er nu slecht bijliggen.

We wensen een duidelijke visie over de toekomstige speelpleinen met inspraak van de kinderen en de bewoners.

  • Aangepaste speelpleinen voor elke leeftijd, in elke dorpskern en woonwijken.
  • Ook voor de jongeren moet aangepaste infrastructuur aangeboden worden.
  • De veiligheid van de spelende kinderen moet gegarandeerd zijn.
  • Jeugd moet, onafhankelijk van de financiële toestand van de ouders, toegang krijgen tot kunst, muziek, crea, onderwijs…