Seniorenbeleid

Zorg- en dienstverlening voor de 4de leeftijd

In eerste instantie blijft N-VA grote voorstander voor de opvang van de zorgbehoevende in zijn/ haar eigen omgeving. Zware financiële inspanningen voor de aanpassing van de huiselijke infrastructuur beletten soms de thuiszorg. Door een specifiek subsidiebeleid wil N-VA in deze gevallen de hand van de zorgbehoevende reiken. N-VA stelt vast dat het aantal 80+’ers in Zedelgem tot boven de 1000 personen oploopt en het aantal 65+’ers ruim 4000 personen bedraagt. Voor N-VA Zedelgem is de bouw van extra rust- en verzorgingstehuizen een absolute prioriteit. Het is onbegrijpelijk dat gedurende twee opeenvolgende legislaturen (12 jaar) hieraan niets werd gedaan, terwijl iedereen over de vergrijzing van onze maatschappij de mond vol heeft! Wat ben je met oogstrelende begraafplaatsen, als in de herfst van je leven de rechtmatige levenskwaliteit ontbreekt?