Mobiliteit & Openbare Werken

Verkeersveiligheid

Dorpskommen zijn het economische hart voor vele winkeliers. Voor deze zelfstandigen is het godgeklaagd dat o.m. de dorpskern van Zedelgem en Aartrijke voor fietsers compleet onveilig is. N-VA ijvert voor verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. De aanleg van snelheidsremmers is een waardevol hulpmiddel, maar mag noch nieuwe onveiligheid in het leven roepen (zie Loppemsestraat in Zedelgem) noch de doorstroom van het verkeer belemmeren. Meer en meer staan de dorpskommen onder druk door het toenemende zwaar vervoer, wat extra onveiligheid met zich meebrengt. Fietsers staan in de kou! De aanleg en het onderhoud van fiets- en voetpaden is een prioriteit voor N-VA. Ook het parkeren van zwaar vervoer langs de wegen creeert onveiligheid: verlaagde zichtbaarheid met soms gedeeltelijke inname van het fietspad. N-VA wil voor dit parkeerprobleem een afgesloten terrein met de noodzakelijke sanitaire en milieuvriendelijke infrastructuur.

Wateroverlast

Vooral de inwoners van de deelgemeenten Loppem en Zedelgem worden nog altijd door herhaalde wateroverlast getroffen! Voor Zedelgem zijn de kritische buurten de Aimé Claeysstraat en de Wellewaarde/Esdoornlaan; voor Loppem is dit de gehele stationsbuurt. Voor N-VA is dit een topprioriteit. Bufferbekkens zijn een oplossing, maar in tegenstelling tot wat gebeurde aan de Pierlapont moet de bufferfunctie de voorrang hebben op de spaarfunctie. Daarbij moeten de beken en grachten over hun gehele tracé continu worden onderhouden. Bij het aansnijden van onbebouwde percelen voor nieuwe verkavelingen is de voorafgaandelijke aanpassing van de waterhuishouding een absolute must.

Openbaar vervoer

In de eerste plaats is het station van Zedelgem voor N-VA zeer belangrijk. Hierbij zal N-VA zich voornamelijk voor twee elementen inzetten: de parkeergelegenheid en de veiligheid voor de voetgangers door de aanleg van een voetgangerstunnel onder de sporen. De uurroosters en de frequenties van de bussen van De Lijn dienen te worden geoptimaliseerd. In die context zal door N-VA voor een nieuwe verbinding tussen de dorpskernen worden geijverd.

Nutsvoorzieningen

Het is vandaag een vanzelfsprekendheid dat alle nutsvoorzieningen ondergronds zijn geïnstalleerd. Toch telt Zedelgem nog meerdere straten met o.a. betonnen palen en elektrische luchtleidingen. N-VA wil dergelijke toestanden uit het straatbeeld doen verdwijnen.